vilkår

kurs

Nedre aldersgrense for kursdeltagelse med foreldre/foresatte er 12 år. Deltageren må være svømmedyktig.

Nedre aldersgrense uten foreldre/foresatte er 15 år, med signatur fra foreldre/foresatte.

Egenerklæringsskjema må fylles ut og sendes inn før kursstart.


Det er bindende påmelding, og kursene betales før kursstart.

Det er anledning til sen påmelding, betaling må likevel være utført før kursstart.

Ved avbestilling innen 1 uke før kursstart, refunderes inntil 50 % av beløpet.

Ved avbestilling senere enn 1 uke før kursstart refunderes kun utgifter til våttkort/oblat på NOK 100,-

Dersom sykemelding fremlegges for kursperioden, refunderes hele beløpet.


Vi må ta forbehold om flytting eller endring av kurs ved for dårlig værforhold, eller ved for få påmeldte.

Da kan dere velge mellom å bytte til et annet kurs eller få refundert hele beløpet.

Forhåndsbetaling for kursvirksomhet til kontonr. 4516 35 38591. Vi sender ut faktura via e-post før kursstart. Se våre Priser.

utleie

Alle som vil leie utstyr fra oss, må fremvise Våttkort med minimum gjennomført introkurs.

For padling utaskjærs eller over flere dager, anbefaler vi grunnkurs.


Ansvarlig leietaker må være over 18 år. Eventuelle medleiere som er under 18 år må ha samtykke fra foresatte.


Ved utleie av kajakk inngår kajakk, åre, åresnor, spruttrekk, samt sikkerhetspakke bestående av pumpe og årepose.

Vi leier også ut tørrdrakt og sko, eventuelt hansker og hette etter avtale.


Henting og tilbakelevering etter avtale. Ved forsinkelse gir leietager beskjed. Utleier skal være informert om hvor padlingen skal forekomme. Utstyret skal sikres godt under leieperioden, vær obs på stor høydeforskjell på flo og fjære. Utstyret må være skylt og fri for sand ved tilbakelevering.


Forhåndsbetaling for leie av utstyr til kontonr. 4516 35 38591. Vi sender faktura via e-post ved inngått booking. Se våre Priser.

ansvar og forsikring

Egenerklæringsskjema må signeres før kursstart. Deltagere under 18 år må ha signatur fra foresatte på skjemaet. Kystpadling sender egenerklæringsskjema før kursstart via e-post.


All padling med leid utstyr skjer på eget ansvar.

Leietager må signere på leieavtale før utlevering av utstyr.

Leietager er ansvarlig ved tap eller skade på leid utstyr mellom avhenting og tilbakelevering.

Ved tap eller skade på utstyr holdes leietaker ansvarlig, og er erstatningspliktig. Utleiers forsikring dekker ikke utstyret i utleieperioden.


Kurs- og leietagere oppfordres til å sjekke forsikringsavtale med eget forsikringsselskap i god tid før kurs/leie.